Skolene som støtter Nyenga

Det er flere skoler som støtter Nyenga Stiftelsen gjennom innsamlinger, donasjoner og andre sponsor aktiviteter. Både elever og lærere er aktivt involvert året rundt. Disse skolene støtter Nyenga:

  • Rolland skole
  • Damsgård skole
  • Fridalen skole
  • Skeie skole
  • Sædalen skole
  • Havnealleen barnehage

Denne støtten setter vi stor pris på!

Leave a Reply