Frivillig

Vi som er med i stiftelsen finner dette prosjektet så viktig og givende at vi gjerne bruker av egne ressurser og fritid for å drive det fremover. Vi opplever det som meningsfylt å jobbe for Nyenga, og det kjennes godt å få være en del av “storfamilien”.

Stiftelsen Nyenga har dørene åpne for alle som ønsker å være del av et slikt prosjekt. Alle som vil bidra kan være med.

Vi trenger frivillige som kan bidra med kunnskap til å utvikle prosjektet vårt videre. Gode ideer og innspill er hjertelig velkomne.

I Norge

Vi trenger bl.a hjelp til å skaffe inntekter til prosjektet. Det kan være i form av:

  • å rekruttere faddere og støttemedlemmer
  • å skaffe sponsorer, skoler eller barnehager som vil bidra
  • å være med å arrangere basarer, julemarked eller andre inntektsgivende aktiviteter.

Vi trenger ulik fagkompetanse i planleggingsprosessen og til driftsoppgaver.

I Uganda

  • Vi er åpne for frivillige som ønsker å bidra med tid og kompetanse gjennom å arbeide i Nyenga en periode, enten på hjemmet eller ved bidrag i det lokale samfunnsarbeidet.
  • Du er velkommen til å komme på besøk

Er du interessert i å være med eller har du gode innspill, ta kontakt med styret.