Bidra

Et lite bidrag kan gjøre store forskjeller. Kostnadsnivået i Uganda er mye lavere enn i Norge, noe som gir oss muligheten til å gjøre store forskjeller med relativt små ressurser. Men for å gi nytt liv til knuste drømmer er vi avhengige av økonomisk støtte fra bedrifter og privatpersoner. Vi håper at du eller din bedrift gjennom oss vil gjøre den store forskjellen for lokalbefolkningen og barna på Nyenga.

Bidrag kan være penger i form av engangsbeløp eller som sponsor, fadder eller støttemedlem med betaling av månedlige bidrag. Men, det kan også være i form av frivillig arbeid i Norge eller Uganda.

Pengene går uavkortet til Uganda. De dekker alle omkostningene for barna på Nyenga Children’s Home; hus, mat klær, skole og lønn til omsorgspersonell og øvrige ansatte. Pengene dekker også utgifter i forhold til driften av helsesenteret og New Horizon skolen. Alt arbeid i Norge blir gjort på frivillig basis og styret er ikke lønnet.

  • Støtt oss via VIPPS – Ønsker du å støtte vårt arbeid på Nyenga, gjør du dette enkelt via VIPPS #140381
  • Støtt oss via bankkonto – Selvfølgelig kan du også støtte oss ved å sette ønsket beløp inn på vår konto. Ditt bidrag kan overføres til:

Kontonummer:

8580.12.18089

Kontonummer fra utenlandsk bank:

Danske bank

Chr. Michelsens gate 6B

5012 Bergen

Norway

– IBAN: NO61 8580 1218 089

Adresse:

Nyenga

c/o Jan Erik Jebsen

Kolstien 87

5097 Bergen

Organisasjonsnummer:

993 747 149

Leave a Reply