Operasjon matematikk

Dugnad for å bedre de grunnleggende matematikkferdighetene.  Vår grunnskole, New Horizon, har enda ikke eksamensrett. Det betyr at vår...