Godkjenning av barnehjemmet

Myndighetene krevde i 2017 at alle barnehjem søker om fornyet godkjenning for drift, denne gang til departementsnivå. De frykter...