Ny giv på helsesenteret

Man kommer nær både gleder og sorger her på Nyenga. Året 2016 har begynt med mange fødsler og noen tragiske dødsfall. De ansatte ved helsesenteret er klar til å møte de utfordringene året vil bringe.