Helseopplysning

Helseopplysning i nabolandsbyer har gitt flere nye pasienter til helsesenteret på Nyenga. De ansatte opplever at området pasientene kommer fra blir større.