Besøk på Nyenga

Det har ikke manglet på invitasjoner. Men nå, siden vår eldste datter, Ragnhild, jobber som frivillig ved barnehjemmet, måtte det bli tur. Det ble en uforglemmelig uke, som har sett spor i sjelen.