Endring i ledelsen

Vi ønsker Laureene Reeves Ndagire velkommen om bord som en del av teamet på NYENGA. Laureene er tiltrådt som...

Godkjenning av barnehjemmet

Myndighetene krevde i 2017 at alle barnehjem søker om fornyet godkjenning for drift, denne gang til departementsnivå. De frykter...