New Horizons tredje skoleår

Det har vært en stor utvikling av New Horizon Primary School siden skolestart for tre år siden – både hva bygningsmasse og «innhold» i byggene angår.

eLearning Africa

Denne uken deltar Fredrik og Grace i konferansen eLearning Africa. Fredrik sitter i styret til stiftelsen Nyenga, mens Grace...

Heia Fridalen

Fridalen skole skal ha aksjonsuke til inntekt for Nyenga til uken. Ivrige gutter fra 5. klasse startet med salg...