Takk til Onsoft Computer Systems AS

En stor takk til OCS som støtter arbeidet med kr. 20 000,-! OCS har meddelt at de også vil støtte Nyenga barnehjemmet i en 3 årsperiode! Det gir glede og trygghet!
Hjertelig takk for gaven!
Med ønske om en gledelig jul og godt nyttår til ansatte og eiere i OCS!
Mvh. styret

Leave a Reply