Masteroppgaven – Senter for Internasjonal Helse ved UiB

Nyenga ønsker å være et senter for kompetanseutvikling og -utveksling. Nå er den første masteroppgaven med feltarbeid fra området publisert.

Studenten er knyttet til Senter for Internasjonal Helse ved UiB. Takk for godt samarbeid og vel utført arbeid Marte Bodil Rød og professor Ingunn Engebretsen!  Vi håper og tror på at funnene kan bidra til et bedret tilbud til fødende og nyfødte. Publisering er et viktig skritt på veien.

Også studenter innen andre fagfelt fra universitetene i Stavanger, Trondheim, Oslo og Ås har hatt sitt feltarbeid med base på Nyenga. Innen sitt område har Ingeniører uten grenser bidratt med deltagende veiledere i felt under “Master med mening”.

Vi har mange spennende problemstillinger å ta tak i for studenter. Ta gjerne kontakt på post@nyenga.org hvis det er aktuelt for deg.

For å lese publikasjonen, se: https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-021-03699-4?fbclid=IwAR0_rgH1RHSR0XrLvmAIghFGL9HTcEb8eurKVI0e90sBswvz-TEDrVWu9UQ

, , ,