Hurra! Ny kalv og endelig gjenåpning av skolen

Tid for gode nyheter: Regjeringen har vedtatt gjenåpning av skolene, på visse betingelser. Og Nyenga har fått en ny beboer på fire bein.

La oss få presentere dere for den sist ankomne: kalven Rolf Safari. Han spiser godt, vokser fort og trives sammen med barna. De synes en liten kalv er en begivenhet. Flere av dem har daglig vært med i stellet av kuene og grisene det siste året uten skolegang. Nå åpnes skolen igjen, gradvis.

Presidentvalget er over, opposisjonskandidaten er løslatt fra husarrest. Regjeringen vedtok nylig åpning av grunnskolene. De har vært stengte siden mars i fjor, med unntak av 7. klasse som startet igjen i oktober. Fjorårets 6. klasse kan starte nå. Resten av skolen kan gjenåpnes etter påske når 7. klasse er ferdig med eksamen. Corona- smitte skal forebygges ved bl.a. å holde avstand og at alle, helt ned til 6-åringene, må bruke munnbind. Myndighetene sier de vil sende kontrollører som skal påse at de såkalte SOP- prosedyrene følges. Barnehagen får ikke åpne, begrunnet med at de minste ikke er i stand til å følge smittevernsregler.

Gruppestørrelse i forhold til areal vil bli en utfordring for oss. Vi har lenge ønsket å få til mer uteskole. Målet er å kunne bruke landbruksarealet vårt som en læringsarena i ulike fag og samtidig gi barna ferdigheter innen jordbruk som de vil ha nytte av videre i livet. Dette er en gylden mulighet! Og vipps: Kanskje Rolf Safari plutselig blir undervisningsassistent?

Myndighetene forutsetter at elevene har hatt selvstudier siste året, bl.a. ved hjelp av tilgjengelig digitalt undervisningsmateriell. Svært få av våre elever har tilgang til strøm hjemme, i hvert fall ikke data. Dette gjelder en stor andel av elevmassen i landet. Vi må nok belage oss på at et skoleår er tapt, og fortsette der vi slapp i mars i fjor. Men nå kan vi endelig planlegge for oppstart og komme i gang igjen! Og som privat skole har vi mulighet til å ta visse egne beslutninger innen de offentlige rammene vi arbeider i forhold til.

Let’s get started!

, ,