Oppsummering av fjoråret

En oppsummering av 2020 : Betraktninger ved et årsskifte.

I april skrev vi at 2020 så ut til å bli et annus horibilis. Ingen ting kunne bli som planlagt, alt var usikkert. Nå, når året er over, kan vi konkludere med at 2020 ble et annerledes år både her hjemme og på Nyenga. Året ble bedre enn vi kunne frykte. Våre støttespillere trådte til da vi trengte det, og omfattende tiltak i Uganda har gitt landet kontroll over pandemien. Ingen vi kjenner er rammet av corona, men mange er rammet av ulike konsekvenser av de omfattende tiltakene. Et eksempel er at skoler og høyere utdanning har vært stengt siden 20.mars. Unntaket er avgangsklasser som skulle hatt eksamen i november. De startet igjen 15.oktober(!) med planlagt eksamen i mars. Vår 7. klasse er i gang! Starten av det nye skoleåret i februar er utsatt, usikkert hvor lenge.

Siden pandemien nådde Uganda har vi prioritert trygghet for barna vi har ansvar for og jordbruket for produksjon av mat. Lederen vår, Lucy, sa seg opp. Det ble en hektisk periode med fjern-ledelse via mailer og telefoner for å etablere nye strukturer og rutiner. I august var vår nye leder, Laureene Reeves Ndagire på plass. Av alle mulige sammentreff var Laureene corona-fast i Norge da hun ble ansatt. Det gav oss muligheten til å bli kjent med henne og starte samarbeidet mens hun var i Norge. Vi er svært glade for å ha fått henne med på laget! Hun er en kunnskapsrik, entusiastisk og engasjert dame med et stort nettverk. Hun brenner for å realisere visjonen vår blant sine landmenn.

Det kinesiske tegnet for krise er en sammenstilling av to tegn: vanskelighet og mulighet. Når verdenssamfunnet etter hvert tar hverdagen og det normale tilbake, har vi alle muligheten til å skape en litt ny “normal” på bakgrunn av det pandemien har lært oss. 1. oktober startet vi operasjon re-start på Nyenga. Ansatte ble kalt tilbake. Voksne og barn ble delt i grupper som nå samarbeider om å få unna rutinearbeid og andre forefallende oppgaver. Det er også mulighet for å være innovativ med tanke på å gjøre arbeidet mer selvbærende, med andre ord skape inntekter. Nye vekster prøves ut, og en gruppe har prøvd seg på produksjon av såpe. Det inviteres til nytenking og samarbeid på tvers av profesjon og arbeidssted.

Vi er i gang med reorganisering av helsestasjonen. Pga lav aktivitet over tid, reduseres åpningstiden og antallet ansatte. Tilbudet som vil bli gitt er i hovedsak det samme. Hvis det spennende prosjektet med organisering av lokale helseforsikringsgrupper fungerer etter intensjonen, vil antallet pasienter øke. Da er vi klare til å møte den utfordringen og eventuelt skalere opp igjen.

Dette året ønsket vi å fokusere på etablering av arbeidsplasser i lokalmiljøet. Det fokuset tar vi med oss inn i det nye året. Det er så mange muligheter! Vi må skynde oss langsomt. Vi kommer ikke lenger enn det vi har organisasjonen lokalt med oss, og rett person på rett plass er avgjørende. Desember er en hektisk Nyenga-måned her hjemme. Vårt tradisjonelle julemarked og samlingspunkt måtte gjøres digitalt i fjor. Vi satser på å komme sterkt tilbake i vår vanlige form i år, – det er triveligere. Vi har jo bare kjekke kunder!

Vi skimter en regnbue der framme!

, ,