Innføring av helseforsikring

På grunn av fattigdom er det svært mange pasienter som ikke har mulighet for å betale for helsetjenester og medisiner de trenger. Gjennom vår samarbeidspartner Uganda Protestant Medical Bureau, har vi fått informasjon om en helseforsikringsordning de har erfaring med.

Hensikten med forsikringen er å:

  • Gjøre medisinske tjenester tilgjengelige for de vanskeligstilte i samfunnet
  • Sikre at alle pasienter får tilgang til legemidler gjennom hele året
  • Øke pasientgrunnlaget og sikre bærekraft for helsesenteret samt bygge bro mellom lokalsamfunnet og helsesenteret
  • Øke på kvaliteten på helsetjestene og gi økt kundetilfredshet

Det er en medlemskapsordning der medlemmene betaler inn et visst beløp. Overskudd fra forsikringsordningen vil bli benyttet til å kjøpe mer medisiner.

Uganda Protestant Medical Bureau, ved Christine Makobole, har gitt helsepersonalet og landsbyrådene i området fire dagers opplæring i hvordan ordningen kan fungere. Etter at opplæringen var fullført har daglig leder og sosialarbeider og besøkt landsbyene rundt oss for å fortelle om helseforsikringen. Alle som møtte opp uttrykte interesse for å melde seg på ordningen.
Vi ser frem til å se hvordan helseforsikringsordningen vil fungere.

,