Endring i ledelsen

Vi ønsker Laureene Reeves Ndagire velkommen om bord som en del av teamet på NYENGA. Laureene er tiltrådt som ny daglig leder. Som leder og med støtte fra styret i Norge vil hun være ansvarlig for den daglige ledelsen av organisasjonen med å videreføre målet om å være et bærekraftig kompetansesenter.

Laureene er utdannet ved Lancaster University Management School (UK), med en mastergrad i kunnskapsledelse og menneskelige ressurser og en BA (Hons) i organisasjoner, arbeid og teknologi. Hennes kompetanseområder inkluderer; Landbruksmarkeder og verdikjedeanalyse; Landbruks- og landsbygdsutviklingsprogrammer / prosjekter som overvåker / evaluerer konsekvenser; Styring av kunnskap og innovasjon; Ledelse av innovasjon i organisasjoner og kooperativer; Kjønnsinkluderende praksis i innovasjonsplattformer.

De siste 5 årene har hun jobbet med jordbrukssamfunn for å adressere infrastrukturelle begrensninger relatert til dårlig transport-, lagrings-, prosesserings- og emballasjeanlegg ved å utvikle forskjellige mekanismer og verktøy for å redusere tap av mat og avfall tidlig i forsyningskjeden for frukt og grønnsaker.

Med en interesse for jordbruk og samfunnsutvikling, slutter Laureene seg til NYENGA for å jobbe sammen med teamet for å bygge et samfunnsorientert senter som samler individer på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå for å skape, dele kunnskap og lære av hverandre om hvordan man kan skape en god fremtid for alle.

Hun liker å gå på tur, reise til nye steder, og sier aldri nei til en god bok.