Corona oppdatering

Året som begynte så bra, ser ut til å bli et annus horribilis. Corona-viruset er kommet til Uganda, og myndighetene har innført lock down av samfunnet. Alle på Nyenga har det etter forholdene bra.

I begynnelsen av året feiret vi gode eksamensresultater, åpning av ny mainhall og vi frydet oss over flammen fra vårt nye biogassanlegg. Vi hadde mange og store planer for året.

Plutselig var alt annerledes. Covid- 19 fant veien også til Uganda. Myndighetene tok ingen sjanser og innførte tidlig strenge tiltak. Fra 20.03. ble alle skoler og andre undervisningssteder stengt. Før påske ble det innført full lock down, og den ble like etter påske forlenget til 05.05. Hva som skjer videre er uvisst. Ingen er hittil registrert døde av corona og antall kjente smittede er lavt.

På Nyenga forsøker vi å balansere mellom å opprettholde en så vanlig hverdag som mulig og å forberede oss på hva som måtte komme. Alle barna som går på skole utenfor hjemmet er kommet tilbake. Da ryktene om lock down begynte å svirre, valgte mange av de ansatte å reise hjem der de kommer fra. De ansatte på barnehjemmet og han som passer dyrene er på post, og på helsesenteret er laboranten fortsatt til stede og kan behandle malaria og andre lettere sykdommer. Det er få pasienter, de frykter smitte. Nå er det fullt fokus på jordbruket for å sikre mat, for ingen vet hvor lenge unntakstilstanden vil vare og hva som på sikt blir konsekvensene av den.

Noen av ungdommene fra utdanningsprosjektet har flyttet inn og bidrar med arbeidskraft sammen med barna på hjemmet og bonden vår. Rektor er koordinator av aktiviteter. Vi har også fått støtte av et tidligere medlem av vårt lokale advisory board. Han bidrar bl.a til at barna lærer nye og tekniske ferdigheter.  Kort oppsummert kan  vi si at alle på senteret vårt har det etter forholdene fint. Hverdagen for mange andre som plutselig har mistet muligheten for inntekt er mye tøffere. Fra mange hold i landet og kontinentet for øvrig sies det at sjansen for å dø av sult er større enn å dø av Corona-viruset. Myndighetene står også her overfor mange og vanskelige valg.

Styret i Norge arbeider og planlegger etter beste evne under de uoversiktlige forholdene. Vi ser at vi står overfor inntektstap både i Uganda og i Norge, og at uforutsette utgifter kommer. Over natten ble det bl.a. over 20 % dyrere å overføre driftsmidler. Tross alt er vi ved godt mot! Vi ser for oss en regnbue og tenker at det vil bli bra, – en dag…

,