Feltarbeid på Nyenga

Andrea Svarstad har nettopp hatt feltarbeid på Nyenga. Her deler hun noen refleksjoner på  verdens vanndag, 22 mars 2020. Tankevekkende når vi vet at Nyenga relativt sett har mye tilgang på vann.

 
XXXXX
 

Hallo👋🏼 idag er World Water Day!

Denne uka kom jeg litt tidligere enn planlagt hjem fra feltarbeid i Uganda hvor jeg har sett på vannsikkerhet i rurale områder💧 Analysen av dataene er langt fra ferdig, men i resultatene fra spørreundersøkelsene er det blant annet noen hushold som opplyser at drikkevannskilden er sølepytter. Mange rapporterer om lange distanser for å skaffe vann. Og flere opplyser om at det er for få vannkilder til en økende befolkning. En annen utfordring er kvaliteten på vannet fra kildene i regntiden og en informant påpekte at flere helsesentre i rurale området sliter med vanntilgang. Det setter litt inntrykk når man kommer hjem og kan ta seg et glass rent vann rett fra springen.

Igår ble det første tilfellet av Covid-19 bekreftet i Uganda. Myndighetene har gitt beskjed om forebygging ganske lenge og går ut med sterke anbefalinger for å hindre smitte, men på lik linje som her hjemme er håndvask essensielt – og det blir problematisk når man mange steder står ovenfor vannutfordringer.

Uganda er ikke alene heller. I fjor meldte WHO og UNICEF at globalt mangler 2.2 milliarder mennesker tilgang til sikkert drikkevann og 3 milliarder mennesker mangler grunnleggende håndvaskfasiliteter hjemme. Det e bare så jysla urettferdig.

Kanskje du kan bruke vanndagen til å skaffe deg litt info om vannutfordringer ulike steder i verden? Eller donere litt til noen av de dyktige organisasjonene som fokuserer på vann? Hvis du tenker “ja, men hvor?” Så er det bare å undersøke noen av disse👇🏼
@water @un_water @unicefwater @kirkensnodhjelp @wateraid @waterforpeople @charitywater

,