Bli støttemedlem nå!

Som støttemedlem til Nyenga Children’s Home bidrar du til at noen av de mest sårbare og utsatte barna i Uganda får utdanning, mat, helsetilbud og en tryggere oppvekst. Vissheten om at noen bryr seg, betyr uendelig mye for det enkelte barn! Du vil være en viktig støttespiller i kampen for barns rett til et verdig liv. Ditt bidrag:

  • Som støttemedlem betaler du et fast beløp hver måned (f.eks. Kr 250). 
  • Som støttemedlem er du ikke knyttet til et spesielt barn. Dette gjør arbeidet litt mindre sårbart hvis noen av giverne skulle velge å trekke seg, og dekker i større grad de reelle driftsutgiftene.
  • Du hjelper barn som har hatt en vanskelig start på livet til et liv med god ernæring, skolegang, helsetilbud og et tryggere liv.

Dette får du:

  • Du får følge arbeidet på Nyenga Children’s Home og i lokalsamfunnet i Nyenga.
  • Du får også innblikk i hvordan ditt bidrag er med på å bedre livssituasjonen for fattige familier i Uganda.
  • Alle bidragsytere får 3-4 nyhetsbrev med ”Siste nytt” og og vår årlige Nyenga-kalender. I tillegg kan arbeidet følges ved å like vår Facebookside og på vår hjemmeside.

Kontonummer for støttemedlem: 8580.12.18089. Er du interessert, ta kontakt; Anne-Mette Tjønn Hansen tlf. 977 61 446, e-post: anne.mette@nyenga.org eller Anne Grete Kjørrefjord tlf.  909 37 599, e-post: anne.grete@nyenga.org

,