Fantastisk arbeid, problemet løst!

Forrige uke oppdaget jeg at New Horizon Primary School avslutter hver onsdag og fredag for generell rengjøring. Dette viste seg å bli en stor mulighet for å fjerne frustrasjonen over det lave tempoet som ungdommene brukter på å slå plenene på området.

To av skolebarna, Safari og Edward, kom svært beleilig for å lede slåing av alle plener og fotballbanen. Snart var det en stor fest med alle som ønsket å hjelpe til å slå eller samle stein som kunne skade maskinene. Skolebarna gjorde det enda bedre enn de voksne, de tar hensyn til både drivstofforbruk og ettersyn av maskinene. Det sies at det afrikanske barnet er født med en hakke i hånden, men jeg innså snart at et afrikansk barn utstyrt med en maskin også kan gjøre fantastiske ting. Det tok kort tid å fullføre hele skolens grøntareal, og de var oppsatt på å slå fotballbanen neste dag, lørdag.

Safari fjerner stein og Ivan slår

Edward bruker snorljå i ulent terreng

 

 

 

 

 

 

Skole ser nydelig ut etter barnas innsats.

Neste er lekeplassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg var flere ganger bekymret for at de kunne være slitne og ba dem om å ta en pause, men for dem var det ikke tid til pause før alt var fullført eller i det minste til de måtte fylle bensin. Jeg var imponert over det grundige arbeidet disse ungene utførte. Etter å ha fullført lekeplassen, foreslo Edward at de skulle fortsette med plenen utenfor «Anna huset» neste dag, søndag.

Jeg spurte om de følte seg stolt av at skolen deres ser så rent og ryddig ut – svaret var et stort Ja.

Edward og Safari hviler etter å ha slått fotballbanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag morgen kom jeg tilbake til Nyenga og fant at arbeidet de lovet å gjøre var utført på en utmerket måte, og maskinene hadde fungert godt hele tiden!

Hilsen Clement Lalobo

,