Operasjon matematikk

Dugnad for å bedre de grunnleggende matematikkferdighetene. 

Vår grunnskole, New Horizon, har enda ikke eksamensrett. Det betyr at vår 7. klasse hver november reiser til en skole inne i selve Nyenga for å avlegge eksamen. Også i år bestod alle med godt resultat. Det er ikke en selvfølge. Hvert år er det mange elever fra veldig mange skoler som grunnet mangelfull undervisning ikke består eksamen og dermed mangler bevis på 7 års skolegang. De 3 beste kandidatene på eksamensskolen kom fra New Horizon, -gjett om vi er stolte!

Det nytter ikke å hvile på laurbærene. Vi så at våre eksamenskandidater gjennomgående var svakest i matematikk. I februar gjennomførte vi en kartlegging av matematikkferdigheter hos alle elevene våre. Testen viste at det var nødvendig med oppgradering av grunnleggende ferdigheter på alle trinn. Det resulterte i daglig 40 minutters opplæringsdugnad for alle, med alle lærerne involverte. Vi snakker tall- og mengdeforståelse, +/-, gangetabell og divisjon. Effekten vil si noe om hvor lenge dugnaden skal vare.

Alle i den nye førsteklassen har fått hver sin arbeidsbok i matematikk der tall og mengdeforståelse undervises på en annen og mer grunnleggende måte enn det som er vanlig. En av forfatterne bak boken er vårt tidligere styremedlem Bikko Langlo, som sammen med venner har donert læremidlene. Bok nr. 2 venter på elevene. Tusen takk! Takk også til Inger Lien Røe som har tilrettelagt for bruk av lærebøkene, kartleggingen og dugnaden. Hun har gjort en stor innsats, spesielt med tanke på å hjelpe lærerne til å bruke ny kunnskap og hjelpmidler til bedrede matematikkferdigheter. She´ll be back!