Vær med å sørge for datautstyr til Uganda

Nyenga Foundation – et senter for kunnskap og utvikling

I samarbeid med Rav AS etablerer vi et datasenter på skolen på Nyenga for at kvinner og menn skal få opplæring i bruk av informasjonsteknologi og tilgang til PC, mobil og nettbrett.

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkel til utvikling er kunnskap

Mangel på datamaskiner er første hinder på Nyenga for å få tilgang til digital informasjon. Derfor er din gamle PC, mobil eller nettbrett uvurderlig i det nye datasenteret. Du kan bidra ved å;

Gi bort din gamle PC, mobil eller nettbrett

Vi tar imot/ organiserer med henting i både Bergen og Oslo.

Kontakt i Bergen:
Matthijs van Meurs – Nyenga Stiftelsen
matthijs@nyenga.org
92242209

Kontakt i Oslo:
Frida Elise Pettersen – RAV
fep@rav.no
97972076

 

 

 

Tusen takk for at du er med og bidrar til nye ferdigheter og mer kunnskap som kan skape muligheter for bedre levekår!

, ,