Ungdomsprogrammet & Fontes karriere dag

Nyenga’s program for å støtte talentfulle unge til utdannelse er godt i gang. Etter et halvt år med variert arbeidserfaring på Nyenga, begynner de to første på sine universitetsstudier i august. To nye jenter er rekruttert inn i programmet. Vi søker å finne andre organisasjoner vi kan samarbeide med, og finner norskbaserte Fontes Foundation i Kampala spennende.  De hjelper bl.a. ungdom inn i jobb ved å gi dem kunnskaper, ferdigheter og holdninger som arbeidsmarkedet etterspør.

Fredag 8 juni ble den årlige Fontes Career Day arrangert. Karrieredagen var en stor suksess med mulighet for studenter og arbeidsgivere til å møte hverandre.

Leder Ruth, sosialarbeider Robert og de 4 ungdommene i programmet tok turen til Kampala for å se, lære, bli kjent med andre som arbeider med ungdom og utdannelse, og for å bli inspirert. Marit som har vært frivillig medarbeider, fikk også med seg begivenheten som en avslutning på sitt opphold.

Bildetekst: Robert (sosialarbeider), de fire ungdommene som deltar på Kavli-prosjektet; William, Samuel, Juliet og Peter. Ved siden av Peter er Ruth (daglig leder) og Marit.

Arrangementet fant sted på Fontes Youth Center i Bunga i Kampala, et nydelig sted for ungdom og bedrifter å møte opp.

Fontes Catering Course-studenter var ansvarlige for catering under arrangementet og imponerte alle besøkende.

Fontes danse – gruppe avsluttet arrangementet på en energifull måte.

,