Godkjenning av barnehjemmet

Myndighetene krevde i 2017 at alle barnehjem søker om fornyet godkjenning for drift, denne gang til departementsnivå. De frykter at for mange barn uten et reelt behov for omsorg utenfor familien, vokser opp i institusjon. Kvaliteten på tilbudene som gis skal også vurderes. Stiftelsen støtter intensjonen til myndighetene.

Hvordan myndighetene arbeider for å oppnå det de ønsker, stiller vi oss undrende til. Vi savner også en tenking om hva som er til det beste for de berørte barna. Søknaden vår om fornyet godkjenning ble levert innen fristen, men seinere enn ønsket grunnet forhold på fylkesnivå. 7.februar ble lederne av barnehjemmene i vårt fylke innkalt til et møte i regi av departementet. Samtlige fikk beskjed om at de manglet godkjenning, og alle fikk en måneds frist på seg til å legge ned og sende barna tilbake til foreldre/foresatte. At dette ikke er mulig eller forsvarlig for mange barn, ble avfeiet.  Pålegget om nedleggelse kommer til tross for at søknadene om fortsatt drift ikke er behandlet. Saksbehandlingstiden er 6 måneder.  Hva skulle vi gjøre 7. mars?

Vi valgte det vi mener er til det beste for barna mens vi venter på at søknaden vår blir behandlet: bl.a. stabilitet, forutsigbarhet, omsorg og tilgang til skolen de trives i. Barna blir boende på hjemmet.

Om nødvendig har vi mulighet til å flytte dem fra selve hjemmet til en tjenestebolig. Alle foreldre eller pårørende vi har klart å oppspore, ble inviterte til et informasjonsmøte. Der signerte de på at de er enige i det vi gjør. Nå venter vi i spenning på om vi blir godkjente for videre drift!

Vi holder deg oppdatert så snart vi vet mer om dette.