Desoranta overtar for Florence

Desoranta begynte 1. mars som caretaker og leder for barnehjemmet. Hun etterfølger Florence, som har valgt å pensjonere seg. Stiftelsen har mye å takke Florence for, og vi er glade for at hun i fortsettelsen skal være vikar for Desoranta og Sara når de har fri. Det er barna også glade for!

Vi ønsker Desoranta velkommen, og ser fram til å bli bedre kjent med henne!