Evaluering av arbeidet vårt

Vi har vært aktive på Nyenga i syv år og ønsker nå en grundig evaluering av arbeidet vi gjør. Samtidig har vi ønsket å få innsikt i befolkningens utfordringer, behov og ønsker for årene som kommer. Forhåpentligvis vil dette hjelpe oss i å peile ut vår fremtidige kurs.

For å evaluere aktivitetene våre har vi fått hjelp av Hanna Nykvist. Hun har jobbet sammen med det lokale teamet for å undersøke hvilken innvirkning våre tilbud har i lokalsamfunnet og hvordan vi kan forbedre oss. Vi har også ønsket å identifisere lignende tilbud i nærområdet, som potensielt kan bli fremtidige samarbeidspartnere. Dette har resultert i 290 utfylte spørreskjema som nå skal analyseres.village-meeting

Spørreskjemaene ble utviklet av Robert Mangeni og Ruth Ziraba, som begge er lokalt ansatt ved Nyenga. Mange av innbyggerne i lokalsamfunnet er analfabeter og kunne ikke svare på spørreskjemaet selv. Disse ble i stedet intervjuet. Det var kun ugandere til stede ved intervjuene. Dette ble gjort for å unngå å skape høye forventninger og partiskhet dersom en hvit person var tilstede. En dedikert gruppe ble satt sammen for å utføre intervjuene og samle data.

I forkant av intervjuene deltok vi ved landsbymøter for å informere innbyggerne om prosjektet. De fikk også mulighet til å stille oss spørsmål. De fleste viste interesse og var positive og ivrige etter å delta.

img_6023

Her er gruppen som i løpet av 3 uker utførte 290 intervjuer i 12 landsbyer.

img_6199

Isma Baale, Mary Mubeezi, Kose Yayari, Robert Mangeni,

Hanna Nykvist, Ruth Ziraba. Ikke avbildet: Scovia Nasya

Resultatene fra spørreskjemaene kommer etter jul. Det umiddelbare inntrykket er at Stiftelsen Nyenga bidrar med et viktig tilbud i lokalsamfunnet og at vi, som organisasjon, gjør et verdifullt arbeid.

 

,