Læringssenter på New Horizon Primary School

New Horizon Primary School har, i tillegg til de vanlige klasserommene, et læringssenter. Dette brukes både av elever og lærere. Rommet inneholder bord og stoler, bibliotek og et godt utvalg av undervisningsmateriell. Det er et flott rom som innbyr til undervisning av større eller mindre grupper, lærermøter med mer.

Læringssenteret skal bidra til mer variert undervisning enn ”copy and repeat”-metoden, som er vanlig i Uganda. For lærerne er det uvant å tenke læremidler når timene og aktivitetene skal planlegges. Gjennom workshops og oppfølgning har dette imidlertid endret seg og flere tar aktuelle læremidler i bruk. Dermed gis barna mulighet til å lære gjennom ulike metoder. Dette har en sterk motiverende faktor og fremmer lærelysten for barna.

Et rom som læringssenteret krever gode rutiner. Alle læremidler er merket og har sin faste plass. Hvordan rommet brukes vil også kreve rutiner. Læringssenteret skal nemlig være et rom for aktivitet og samarbeid!

Leave a Reply