Påskehilsen

I år forfattes påskebrevet i Farsund. Det er helgen før påskeferien begynner og her er det vår. Hvitveis, fiol og kusymre blomstrer, og bjørken står med museører. Det er full aktivitet i juletreskogen. Hvem har sagt at juletrær er sesongarbeid? Vi lover mange fine trær dette året også!

I begynnelsen av hver måned sender Ruth en mail med aktivitetsrapport fra foregående måned. Vi snakker også med henne på telefon (Skype) hver fredag. Kommunikasjonsmulighetene gjør arbeidet vårt lettere. Det er godt å kunne dele gleder og drøfte ulike problemstillinger så direkte.

En av utfordringene våre har vært vår nye skole. Drift og undervisning har ikke hatt den standarden vi ønsker. Et prioritert mål dette året er å bedre de grunnleggende ferdighetene innen lesing, skriving og regning på hele skolen, og vi har satt inn tiltak for å oppnå dette. Nå meldes det om markert framgang i lesing, – vi er på gang med noe viktig for mange små! I rektor Grace og lærerne som jobber på New Horizon Primary School har vi nå en fin stab for videre framgang. Stor takk til Gunn Åse Ludviksen og Tone Tamnes som har vært ekstra lærerforsterkning på skolen og ikke minst veileder for rektor denne terminen! Takk også til Robin, Helle og Anita for innsats i barnehagen og på skolen i løpet av våren.

Vi vurderte å legge ned barnehagen før jul. Da protesterte foreldregruppen! Fra å være et gratis tilbud, bestemte foreldremøtet at de ville betale 15,- pr semester. Dette dekker lønn til en nyutdannet førskolelærer fra nabolandsbyen. I tillegg bestemte de at barna skal ha uniform. Ikke noe tull!

Takk for alle de fine klærne, skoene og annet flott utstyr vi får fra alle dere gode støttespillere! Vi setter stor pris på flotte gaver, og prøver å være bevisste på hvordan vi bruker dem. Som prinsipp har vi at det som kan kjøpes lokalt, handles der for å støtte næringslivet i området. Samtidig er det ikke tvil om at det er forskjell på kvalitet. Spesielt sko fra Norge er mye mer brukervennlige for små føtter. I januar inviterte vi landsbyen på overskuddssalg av klær og sko fra lageret. Inntektene fra salget ble brukt til å feire skolens 1-årsdag 1.mars. På helsestasjonen har det vært et problem at ikke alle barna får fullført vaksinasjonsprogrammet, selv om det er gratis. Nå brukes klær og sko som premie ved fullført vaksinering. I mars fikk 5 stolte mammaer med seg sandaler og klær til sine håpefulle.

På skjærtorsdag skal den nye brønnen i landsbyen tas i bruk. Det er en flott brønn hvor det er boret ned til grunnvannsnivået for å sikre ren og konstant forsyning. For dem av dere som er litt kjente i området, så ligger den i nærheten av høvdingens bolig. Brønnen betyr at mange fra den øvre delen av landsbyen får kortere vei til en vannkilde. Å hente vann er ofte barnas oppgave, så dette betyr mye tid og slit spart for små kropper i vekst og utvikling. Apropos utvikling: 82 familier i området har nå mikrofinans- lån i regi av Robert, vår nærmiljøarbeider. Kreativiteten er stor med tanke på å skape nye jobber som kan gi familiene inntekt: Ulike former for butikker, lage og selge murstein, utleie av stoler og telt til lokale begivenheter, oppdrett og salg av broilere og griser, engroshandel av tørket fisk osv. Vi får stadig høre hvordan et lån på 250,- har endret en families liv!

Nyenga-familien vokser stadig. Fredag fikk Bakia på helsestasjonen en datter. I skrivende stund venter vi på at Ruths lille baby skal melde sin ankomst.
Mange av dere møtte Ruth og Florence da de besøkte Norge i juni i fjor. I siste halvdel av august kommer Robert, sosialarbeider og Justine, sykepleier på helsestasjonen. De vil først komme til Oslo noen dager før de tar turen over fjellet til Bergen. Vi kommer tilbake med mer informasjon om programmet og muligheter for å hilse på dem.

Stadig møter vi andre organisasjoner som også er engasjerte i Uganda. Vi forsøker å danne et samarbeid med disse slik at vi kan hjelpe og støtte hverandre.

Nettverket vårt som støttemedlem har plass til flere! De jevne dryppene fra trofaste givere er gull verd for oss. Driftsutgiftene våre er ca 40.000,- pr måned.
I tillegg kommer investeringer. Til høsten blir det bygging av kjøkken på skolen. Takk til støtte­­skolene våre: Fridalen, Rolland, Skeie og Sædalen, for store drypp! Ikke minst takk til foreldrene som bidrar i det skjulte.

God påske til dere alle!

Hilsen fra styret i Stiftelsen Nyenga: Anne-Mette Tjønn Hansen, Anne Grete Kjørrefjord, Kathryn Bousman, Per Kristian Erdal, Fredrik Harloff

, , , ,

Leave a Reply