Reisestipend til Nyenga!

Stiftelsen Nyenga lyser ut reisestipend på kr 10.000 for ungdom under 30 år som ønsker å reise til Nyenga. Minimum opphold: 3 uker.

Stiftelsen i Norge trenger nye/yngre krefter som ønsker å bidra i prosjektet, både i Uganda og hjemme i Norge. Lionsklubb Løvstakken sponser derfor et reisestipend for å gjøre det mulig for unge idealister å bidra.

Søknadsfrist: 15. juni 2012.

Skriv søknad med noen ord om hva du ønsker å bidra med på Nyenga, enten på barnehjemmet, helsesenteret eller i samfunnsarbeidet i nærmiljøet. Vi ønsker også å vite hvordan du kan bidra med i prosjektet når du kommer tilbake til Norge. Vi trenger å vite når og hvor lenge du ønsker å være på Nyenga.

· Dersom det er to som ønsker å reise sammen, vil styret vurdere å øke stipendet. Søkere som ikke tidligere har vært på Nyenga vil bli prioritert.

· For mer informasjon ta kontakt med Anne-Mette Tjønn Hansen annemetteth61@gmail.com, tlf 46619018, eller Anne Grete Kjørrefjord kjoerref@online.no, tlf 90937599

· Send søknad til kathryn.bousman@mofa.uib.no innen 15. juni 2012

,

Leave a Reply