Vår visjon

Nyenga – et senter for kunnskap og utvikling

I Uganda er det stor kunnskapsmangel, sårbare lokalsamfunn og mange foreldreløse barn. Stiftelsen Nyenga ble etablert av folk som i utgangspunktet kom til Uganda i andre sammenhenger. Vi ble alle preget av den synlige nøden, men samtidig ble vi entusiastiske over at det med små ressurser er mulig å hjelpe mange.

Stiftelsens arbeid er basert på frivillig innsats. Her kommer hjelpen frem til de som trenger det. Alle kan bidra – med stort eller smått. Om du ønsker det, kan du gå dypere inn i prosjektet og få et nærmere forhold til arbeidet vårt.

At det nytter, vet vi. De første barna kom til Nyenga Childrens Home i 2010 og etter ønske fra lokalbefolkningen er det etablert flere nye bedrifter, mikrofinansordning, helsestasjon og skole. Mange har fått en bedre hverdag og liv er reddet ved helsestasjonen.

Nyenga er etablert som én stiftelse i Norge og én i Uganda – Nyenga Childrens Home. Det er et samfunn i miniatyr. Vårt mål er å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn. Vi ønsker at Nyenga skal bli et kompetansesenter.

Stiftelsen har fire bærende mål:

  • Svært sårbare barn skal få et nytt hjem ved Nyenga Childrens home.
  • Ved å få utdanning og yrkeserfaring skal barna en dag kunne stå på egne ben og skape en fremtid for seg selv – og kommende generasjoner.
  • Nyenga Childrens home bygges og drives i samarbeid med lokalsamfunnet for å bidra til lokal utvikling og etablering av nye arbeidsplasser i lokalmiljøet.
  • Stiftelsen Nyenga i samarbeid med Nyenga Childrens home skal vise positive sider ved Afrika, skape engasjement og bidra til kulturforståelse mellom Uganda og Norge.

I Uganda betyr familie noe litt mer enn i Norge. Hjemme tenker vi nok lett på kjernefamilien, mens i Uganda inkluderer familien også nære personer uten slektskapsbånd. I Nyenga ønsker vi å skape en slik storfamilie. Derfor inkluderer vi lokalsamfunnet i arbeidet vårt.

Vi som er med i stiftelsen finner dette prosjektet så viktig og givende at vi gjerne bruker av egne ressurser og fritid for å drive det fremover. Vi opplever det som meningsfylt å jobbe for Nyenga, og det kjennes godt å få være en del av “storfamilien”.

Vi leser stadig i mediene om lignende små og store norske hjelpeprosjekter. Stiftelsen Nyenga har dørene åpne for alle som ønsker å være del av prosjektet. Alle som vil bidra kan være med.

Små eller store bidrag – alt hjelper og behovet er stort. Naturligvis trenger vi penger til bygging og drift – hus, senger, sengetøy, vannpumpe, skolemateriell, landbruksredskaper ol. Men vi trenger også hjelp fra personer som vil bidra med erfaring og kunnskap.

Har du spørsmål eller ønsker du å bidra kan du gjerne ta kontakt med en av oss i styret.