Medlem av Innsamlingskontrollen

Stiftelsen Nyenga er medlem av Innsamlingskontrollen. Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå. Innsamlingskontrollen gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Godkjente organisasjoner
Under godkjente organisasjoner (tidligere Innsamlingsregisteret) er det lagt ut relevant informasjon om økonomiske og administrative forhold. I tillegg til årsberetning, regnskap, styrets beretning og opplysninger om styret legges det ut nøkkeltall som gir et godt bilde på driften av organisasjonen. Dette er et ledd i den kontrollen som gjennomføres. Åpenhet er et krav og bidrar til økt trygghet for giverne.

Godkjente organisasjoner forplikter seg til å underlegge seg ekstern kontroll, og følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling. Hvert år gjennomgår Innsamlingskontrollen organisasjonenes regnskaper, årsberetninger og revisjonsberetninger. I enkelte tilfeller foretar vi også en utvidet granskning av godkjente organisasjoners regnskaper og prosjekter.

Les mer om Innsamlingskontrollen på: https://www.innsamlingskontrollen.no/