Finansiering

Stiftelsen Nyenga finansierer sine prosjekter gjennom:

  • Innsamlede midler fra ulike arrangementer
  • Salg av produkter til inntekt for arbeidet
  • Fadderordning
  • Økonomisk støtte fra private givere, lag, organisasjoner, bedrifter, legater med mer
  • Offentlige og private prosjektmidler

Stiftelsen ønsker å knytte til seg ressurspersoner som vil bruke sin kompetanse og sitt engasjement i Norge eller i Uganda for å virkeliggjøre stiftelsens formål.