Vårt formål

Stiftelsen Nyenga har som formål å :

Fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltidivid, familer og lokalsamfunn.

Konkret realiserer vi dette ved å:

  1. Etablere og drive barnehjem i Uganda basert lokale ressurser og bærekraftig utvikling.
  2. Gjennom omsorg og læring bidra til at barna kan skape en fremtid for seg selv – og kommende generasjoner.
  3. Samarbeidet med lokalsamfunnet skal stimulere til virksomhet.
  4. Bidra til å skape engasjement og forståelse i møte mellom ulike kulturer.

 


Organisasjonsnummer:
993 747 149

Leave a Reply