Om stiftelsen

Nyenga – senter for utvikling i Uganda

På landsbygda i Uganda ligger Nyenga. Det består av barnehjem, helsestasjon og skole. Annet nærmiljøarbeid har også base i senteret. Her tilbys bl.a. mikrofinanslån og hjelp med å etablere egne arbeidsplasser. Vårt mål er:

Å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn

Med et nettverk av frivillige og et styre i Norge bestående av sterkt involverte initiativtakere, er det mulig å drive Nyenga uten kostbar administrasjon. Du kan også bli med på laget: Bidra slik du selv ønsker, og kjenn gleden av å være med på å skape endring.

Tunet

OurAreasOfWork

Leave a Reply