Vann

I Uganda er det ikke slik som i Norge at alle har innlagt vann. På Nyenga Children’s Home løses dette både ved å samle regnvann fra taket og å pumpe vann fra en nærliggende brønn.

Regnvannet samles ved at husene på barnehjemmet er utstyrt med tak som fører regnet ned i takrenner. Disse takrennene går ut i rør som fører vannet ned i en stor tank bak felleshuset på barnehjemmet. Her lagres takvannet. Det er også en kran på denne vanntanken. Dermed er det mulig å tappe vann direkte fra tanken.

Grunnvann pumpes opp fra en brønn som ligger rett nedenfor New Horizon Primary School. En vannledning går fra brønnen til en tank bak jentehuset på barnehjemmet. Denne tanken er hevet over bakken og vil gi trykk i springen når den er fylt med vann. En elektrisk pumpe i brønnen pumper vann inn i vannledningen. Denne får strøm fra et solcellepanel på taket på gjestehuset. Den elektriske ledningen er gravd ned sammen med vannledningen.

Det er også mulig å hente vann manuelt fra brønnen. Da må vannet bæres tilbake til barnehjemmet. Dette gjøres ofte ved å sette vannkannen på hodet! Med de løsningene Nyenga Children’s Home bruker er behovet for å bære vann kraftig redusert. Før vannledningen ble installert ble dette gjort daglig, spesielt i tørkeperioden da vanntanken ble tom for regnvann.

Ved tidligere tester av vannet har det vist seg at det er rent. Vann som skal drikkes kokes likevel først. Slik er man på den sikre siden og unngår sykdom.

Leave a Reply