Skole

Nyenga driver egen barneskole, New Horizon School. Skolen åpnet med første til fjerde klasse i 2013. For hvert nytt skoleår kommer en ny klasse til. Skolen vil dermed bli som andre barneskoler med første til syvende klasse.

Et stort problem ved skolene i Uganda er overfylte klasserom. Ved en vanlig offentlig skole kan det være opp imot 100 elever i hver klasse. Dette går ut over undervisningen. Det er derfor bestemt at klassene ved New Horizon School skal ha klassestørrelser på rundt 30 elever. Dermed får læreren mulighet til å følge opp elevene og gjennomføre undervisning av bedre kvalitet.

Mye av undervisningen ved ugandiske skoler består av å gjenta etter læreren. Dette står i kontrast til det norske elever lærer om å være kreativ og tenke selv. New Horizon School er en ugandisk skole som bruker det ugandiske pensum men ønsker at dette skal læres på en mer pedagogisk måte. Metoder brukt ved norske skoler læres til de ugandiske lærerne. De bruker da disse metodene på sin egen måte i sin undervisning.

Elevene ved New Horizon School skal lære det teoretiske pensum som er forventet i løpet av årene i en barneskole. Samtidig fokuseres det på å utvikle ferdigheter og kunnskap som er relevant for livet på landsbygda i Uganda. Dette innebærer bl.a. undervisning knyttet til drift av åker og kunnskap om vanlige husholdningsdyr.

Det er vanlig med matservering ved ugandiske skoler. I ti-tiden blir det en pause der det serveres grøt. Til lunsj serveres poscho og bønner til de eldste elevene som fortsetter skoledagen etter lunsj. Maten lages av skolens kokke.

Leave a Reply