Helsesenter

Helsesenteret ved Nyenga, Kabizzi Community Health Centre, tilbyr sine tjenester til barna ved barnehjemmet og de ansatte i organisasjonen, men også innbyggere i nærliggende landsbyer. Allerede i planleggingsfasen var helsesenteret et samarbeid mellom Nyenga og landsbyen Kabizzi. Landsbybeboerne bidro med ideer og byggemateriell, bl.a. murstein. De som bidro fikk dermed redusert pris på helsesenterets tjenester de første årene det var i drift.

Helsesenteret tilbyr hovedsakelig polikliniske tjenester. De vanligste problemene folk kommer med er malaria, luftveisinfeksjoner og betente sår. De ansatte har også mulighet til å legge inn en til to pasienter dersom det er behov for intravenøs behandling eller ytterligere oppfølging.

Vaksinering og helserelatert opplysning er andre viktig aspekter av helsesenterets arbeid. Vaksinering foregår ukentlig og som del av myndighetenes vaksinasjonsprogram. For å drive med opplysning omkring temaer som hygiene, ernæring og prevensjon drar de ansatte til landsbyer i området. Her underviser de fremmøtte grupper. Slik undervisning foregår også ved helsesenteret med jevne mellomrom.

I Uganda foregår ofte fødsler i hjemmet. Uten tilgang til kvalifisert helsepersonell, medikamenter og utstyr innebærer dette en stor risiko for både mor og barn. Helsesenteret ved Nyenga tilbyr derfor svangerskapskontroll og jordmortjenester. Gjennom svangerskapskontrollen kommer de ansatte i kontakt med blivende mødre og kan dermed påvirke deres oppfatning av hvor de bør føde barnet sitt.

Nyengas helsesenter har dyktige ansatte som tar seg tid til pasientene. Det har også de vanligste medisinene på lager. Pasientene trenger derfor ikke dra andre steder for å få tak i medisinene de har behov for. Dette er to av grunnene til at helsesenteret har fått sitt gode omdømme!

Leave a Reply