Fiskeoppdrett

Et av Nyengas mål er å bli selvforsynt med mat og skaffe inntekter til barnehjemmet. På grunn av overfiske i elver og innsjøer er det blitt mangel på fisk i Uganda, og den som er tilgjengelig er svært kostbar. Oppdrett av fisk er derfor etter hvert blitt vanlig i Uganda og en god ekstrainntekt for mange bønder. Også på Nyenga drives det oppdrett av en fisk som heter tilapia. Det er en fisk som hører hjemme i Victoriasjøen og Nilen. Den er også kalt Jesusfisken, for det var med denne fisken Jesus mettet 5000 tusen mennesker. Nå håper Nyenga å mette like mange etter hvert.

Fordi det verken er innsjø eller elv på eiendommen, er det gravet jorddammer hvor fisken fôres frem. Hvor mange dammer det skal bli vil bestemmes av vannmengden tilgjengelig. I 2012 var det 3 dammer i drift og et vannreservoar under opparbeiding. Fisken fôres med tørrfôr flere ganger daglig og veies med jevne mellomrom. Når det tas vektprøver må fisken trenges sammen med en not. Det er kjempespennende. Alle er like spente på å se hvor stor fisken er blitt og kanskje blir et noen til middag. Fisk er populær mat for alle på Nyenga Childrens home. Det første fiskemåltidet ble servert i februar 2012.

Leave a Reply