Essentia Logo

ESSENTIA

Essentia ble etablert som et rådgivningsselskap i 2001, med spesielt fokus på kvalitet, miljø, revisjon og styringssystemer for mattrygghet og risikostyring (HACCP). Siden den gang har vi opparbeidet oss spesialkompetanse innen blant annet næringsmiddelproduksjon, fiskeoppdrett og informasjonsteknologi. Vi har et bredt tjenesteutvalg og tilbyr også kvalitetssystemet VIS.

www.essentia.no

Both comments and trackbacks are currently closed.