Besøk på Nyenga

Det har ikke manglet på invitasjoner. Men nå, siden vår eldste datter, Ragnhild, jobber som frivillig ved barnehjemmet, måtte det bli tur. Det ble en uforglemmelig uke, som har sett spor i sjelen.

Nye byggearbeider planlegges

Da vi begynte å planlegge aktiviteter på Nyenga, undersøkte vi med landsbybeboerne hva de var opptatte av og ønsket seg i nærområdet. Det de prioriterte, var skole og helsesenter.