Article in “Norsk Fiskeoppdrett”

(Norwegian) Nyenga, Uganda: Det var i 2008 at det virkelig tok av. Da kjøpte initiativtakerne bak Stiftelsen Nyenga et område på 250 mål med planer om å bygge skole, barnehjem og helsestasjon.

Fundraising at Sædalen elementary school

During week 14, in the beginning of April, the pupils at Sædalen elementary school arranged a fundraiser to benefit Nyenga. The pupils were diligent and used their imagination well in finding work, in stead of receiving homework.