Aktivitet på Nyenga

Selv om det ikke har vært aktivitet på denne hjemmesiden siden slutten av mai, betyr ikke det at det ikke er aktivitet på Nyenga Children’s Home. Tvert imot!