Lokalt rådgivende organ er etablert

Styret i Norge har ønsket å opprette et rådgivende organ i Uganda, bestående av lokale ressurspersoner. Deres oppgave blir å komme med råd og veiledning både overfor leder og øvrige ansatte lokalt og styret i Norge.

Alle de forespurte har takket ja til å sitte i styret. Styret har 6 medlemmer med variert og bred erfaring. Disse er:

  • LC3 i Mukono district – tilsvarer en blanding av fylkesmann/fylkesordfører i området vi tilhører.
  • En ansatt fra Probation Office som tilsvarer det statlige barnevernet her.
  • Joanita Sitenda Najuka leder for kvinneprosjektet Kerwda som er støttet fra Norge.
  • Clement Lolabo – utdannet kjemiker, nå ansatt i et legemiddelfirma. Clement er en lokal Reodor Felgen type, noe vi har glede av i planleggingsarbeidet.
  • Fred Balikagira – jobber som leder i Nile-bryggeriet i Jinja.
  • Bernt Eirik Rød – journalist fra Norge som vil være frivillig medhjelper på Nyenga kommende år. Blir bindeledd mellom Norge og Uganda i byggefasen.
,

Leave a Reply