Ansatte på Nyenga

          Liz

          KassimForeløpig er to personer ansatt. Elisabeth (Liz) Nakalanzi  er ansatt som leder for oppbygging og drift av barnehjemmet, og Kassim Kigenyi  er ansatt som leder for omsorgsarbeidet.

Clement  Lalobo er midlertidig engasjert i byggefasen og har en tid allerede bidratt som byggeleder, landbruksutvikler og rådgiver.

Liz og Kassim har mange oppgaver å ta fatt på. Noen er direkte knyttet til den kommende hverdagen på institusjonen, f.eks:
–    Få oversikt over formelle rammer vi vil arbeide innenfor i Uganda.
–    Følge opp NGO søknaden
–    Lage budsjetter for investeringer og drift. ( Ønskeliste i forhold til hva som må kjøpes inn ligger ute på siden)
–    Få oversikt over ressurser og institusjoner å samarbeide med i området, f.eks innen helse og undervisning.
–    Bli kjent med nabolaget og dem som bor der.

Alle i Uganda bor i området til en Local Chairman 1, hvis oppgaver og ansvarsområde tilsvarer det den lokale høvdingen tidligere var beskjeftiget med. Vår LC1, som de kalles, har i dag ansvaret for 400 personer innenfor sitt definerte
område. Han heter Livingstone Kiwanuka og virker som en klok, eldre mann. Han er positivt innstilt til planene for vårt arbeid, og ønsker samarbeid.

Liz og Kassim besøker nå alle naboene innen LC1’s område for å informere, kartlegge og invitere til kontakt. Vi er også opptatte av å få høre hva de vurderer som ressurser og utfordringer i området, og hva vi som institusjon eventuelt kan bidra med.  Vi har fått høre at det er ekstra mange unge, enslige mødre i området, og at mange barn ikke går på skolen. Den offentlige grunnskolen er pr definisjon gratis i Uganda. Barna må imidlertid ha med seg kladdebøker, og foreldre må betale for lunsj. Det er nok til at mange faller utenfor.

Leave a Reply