Godkjenning som NGO

Pr i dag har stiftelsen tillatelse til å bygge og dyrke på tomten. For å kunne ta imot barn, må vi godkjennes som NGO. Alle nødvendige dokumenter som myndighetene krever, er skaffet til veie. Det er usikkert hvor lang tid godkjenningsprosessen tar, men håpet er at vi kan ta imot de første barna i løpet av seinhøsten.

, ,

Leave a Reply