Bygging på tomten i Nyenga

Arbeidet med å bygge de tre første husene på tomten startet i mai, og vil ferdigstilles i slutten av september. Vi har valgt å begynne med tunet tiltenkt de yngste barna. Det bygges nå et hus med kjøkken og spisesal, og to bolighus.  Hvert av bolighusene  består av to soverom, et rom for en ansatt, en liten gang og et bad med dusj og toalett. Det skal bo 12 barn i hver av husene. Etter planen starter byggingen av de to neste bolighusene i dette tunet i november.

Mellom husene lages det en vanntank på  26 m3 for oppsamling av takvann. Arbeiderne har gravd 5,5 m rett ned i en stor sirkel. Det er tungt arbeid å grave for hånd og kaste jorden så høyt opp over kanten, – i varmen! For tiden støpes det en betongtank i hullet. Over tankens betongtopp er planen å lage et stråtak der barna kan leke beskyttet for både sol og regn – etter inspirasjon fra Sigrid Bjerckes visjonstegning.

Husene er tegnet av arkitekt Rannveig Landrø i Oslo som hennes bidrag til arbeidet på Nyenga. På sine reiser i Uganda har hun latt seg inspirere av lokal byggeskikk, noe planene bærer preg av.  Tusen takk  til henne for mange timers arbeid og flotte planer!

Planer for hele utbyggingen av Nyenga vil bli lagt ut  her på hjemmesiden. Veien blir litt til mens vi går, så sannsynligheten for at endringer vil finne sted er stor. Men planene er et uttrykk for visjonen for området pr august -09.

Tomten er på 220 mål. 45 mål er pløyet opp for andre gang. Så snart regnet kommer og tiden er inne for å så, vil det bli dyrket mais, søtpoteter og casawa. Søtpotetene kan høstes i desember.

, ,

Leave a Reply