A stranger is a friend you still haven’t met

Elever ved Nordvik skole sendte over jul en bunke med brev til elever ved New Horizon Primary School. I begynnelsen av mars fikk de svar. Det var spennende! Vi er heldige som har engelsk som et felles språk vi kan kommunisere på. For de fleste brevskriverne på Nyenga var dette første gangen de har mottatt et brev, og første gangen de har skrevet et. Et godt, gammeldags brev skaper fremdeles begeistring hos begge parter! I tillegg skaper moderne teknologi nye muligheter for kontakt…

                   IMG_3691

         IMG_3692

 

Vi er heldige som har mange engasjerte barn med på laget. Uken før påske hadde Sædalen skole “barn hjelper barn” aksjon. I stedet for lekser, var oppgaven å arbeide til inntekt for Nyenga. Jobbforslagene var mange: vaske/rydde rommet, pante flasker, vaske bilen, arbeide i hagen, bake og selge kaker, gå tur med hunden ++. Takk til forhåpentligvis fornøyde foreldre og naboer med litt tynnere lommebok!

Fridalen skole planlegger en tilsvarende uke i midten av april. Lykke til!

IMG_3030 IMG_3035IMG_3027

,