Julehilsen 2013

Kjære støttespillere og venner av Nyenga
I skrivende stund tar verden avskjed med en av Afrikas store sønner – Nelson Mandela. Han har vært et ideal og en inspirator for mange. Håpet er at han vil fortsette å være det, også etter sin død. I sin minnetale utfordret Obama hver enkelt av oss, uavhengig av stand og stilling, til å tenke gjennom hvordan hver enkelt av oss bidrar til fred, frihet og likeverd.

Mandela har sagt mye klokt, bl.a. «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi vil oppnå forandring i verden.» På Nyenga har bygging og åpning av den nye grunnskolen vært den store begivenheten og den største utfordringen dette året. 114 elever har gjennomført et skoleår, og har nå sin første lange ferie fra «New Horizon Primary School» Du kan lese mer om skoleavslutningen på Nyenga.no. Til nytt skoleårs start i januar står neste byggetrinn ferdig for å ta i mot 1-5 klasse. I løpet av dette skoleåret forstod vi at vi måtte forsterke både struktur og innhold i skolehverdagen for å oppnå den kvaliteten på undervisningen som vi ønsket. Gode pedagogiske læremidler, som ikke lar seg kjøpe i Uganda, er fraktet ned. Erfarne pedagoger fra Norge har kurset de ansatte, noe de heldigvis vil fortsette med. En arbeidsgruppe med pedagoger jobber fra Bergen for å styrke og utvikle skolen videre. De har fått tak i andre pedagoger fra hele landet som i tur og orden kommer til å jobbe som frivillige på skolen i året som kommer. En annen gruppe jobber med å utvikle Nyenga-plattformen på It’s learning, forhåpentligvis til glede og inspirasjon for elevene på våre støtteskoler her hjemme. I løpet av året har 8 elever og 4 lærere fra disse skolene vært på besøk på Nyenga som representanter for sine medelever. Vi ønsket å vise resultatene av pengene de har vært med å samle inn. Samtidig er det noe ekstra når barn formidler til sine skolekamerater hva de har sett og opplevd. Dagene på Nyenga ble flotte møter mellom barn som lever veldig ulike liv, men likevel har mye til felles og kan utveksle en masse!

I juni kom styrer Ruth og caretaker Florence til Norge. Det var kjekt å få vise dem vår hverdag og litt av landet vi bor i. Det at flere av oss nå har referanser i begge land, har gjort noe positivt med hvordan vi kommuniserer. Heldigvis fikk mange av dere møte dem, og for Ruth og Florence ble det mange kjære gjensyn med tidligere gjester på Nyenga. Oppholdet ble avsluttet med et inspirerende strategiseminar i havgapet på Sotra der vi tenkte 5-10 år fram i tid. Visjonen er å skape et pulserende kunnskapssenter på Nyenga, til beste for små og store i området. For å si det med Mandela igjen: «Det virker alltid umulig før det er gjort.» Den tanken har streifet oss noen ganger….

I 2014 har vi et lite jubileum. Da et det 5 år siden vi startet med jordbruk og bygging av de første husene. Kanskje er det da tid for å oppsummere litt og feire hva vi har fått til? For vi synes vi har fått mye gjort.

I tillegg til skolen som alt er nevnt, vokser 22 barn opp på hjemmet. Det er herlige unger med glimt i øyet! Helsesenteret blir brukt og har et godt omdømme. Liv er reddet, smerte lindret og stadig flere barn fødes der under sikrere forhold for mor og barn. Familier i nærmiljøet får nye muligheter gjennom arbeidsplasser som skapes, råd og veiledning samt tilgang til små lån. Lånene tilbakebetales tilnærmet 100 %.

Alt dette har latt seg gjennomføre bl.a. fordi vi har så mange og gode medspillere her i Norge. I arbeidet går det to skritt fram og ett tilbake, før det igjen går framover. Vi velger å avrunde med nok et sitat fra Mandela: «Det mest beundrings­verdige ved å leve, er ikke aldri å falle, men å reise oss hver gang vi faller.»

Med dette takker vi for nok et begivenhetsrikt år, og ønsker alle en fredfull julehøytid. Måtte det nye året ha mye godt i vente for oss alle!

Hilsen fra styret i Stiftelsen Nyenga:
Anne-Mette Tjønn Hansen
Anne Grete Kjørrefjord
Kathryn Bousman
Per Kristian Erdal
Fredrik Harloff

, , , , ,

Leave a Reply