Frivillighetsarbeid på Nyenga Children`s home

Maria er 23 år og sykepleiestudent. I tiden hun har vært her har hun hatt mange sykehusbesøk med både nabobarn og barn fra barnehjemmet. Hun har også tatt seg av etterbehandlingene av sykehusbesøkene, så vi kan på en måte si at helsestasjonen allerede er i gang. Maria har erfart at helsestasjonen vil være til stor hjelp for lokalbefolkningen, slik at de får den medisinske hjelpen de trenger. Hun synes også det har vært både lærerikt og spennende å se forskjellene mellom helsevesenet hjemme i Norge og her nede i Uganda.

Ragnhild er 19 år og studerer tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid ved Hald internasjonale senter. Hun har sin praksis her nede i Nyenga. De første ukene var hun engelsklærer for de lokale barna som hadde skoleferie. Da barnehagen begynte etter skoleferien har hun hjulpet til som førskolelærer. Her nede er det vanlig med undervisning i barnehagen, slik at de begynner å lære engelsk i tidlig alder. Både Maria og Ragnhild sier at de vil se tilbake på tiden her nede Nyenga som en god opplevelse og erfaring de vil huske og sette pris på i lang tid. Mye av grunnen til det er at de har fått god kontakt med barna, ansatte og jevnaldrende naboer.

, ,

Leave a Reply