Familien vokser også i Norge!

Fra Rolland skole i Åsane kommer det inn fine beløp på ulike tider i løpet av skoleåret. Det er resultatet av arrangementer de ulike klassetrinnene eller paviljongene på skolen har hatt, til inntekt for Nyenga. Sist hadde Kollåsen- paviljongen kafe. Tusen takk for innsatsen og bidragene både fra elever, ansatte og foreldre!

09.12. blir det julemarked på Damsgård skole. Da har elevene invitert slekt og venner til salg av produkter de har laget, og overskuddet går til Nyenga.

Siste dag i november kom det melding om at også Fridalen skole og Nordstrand skole i Oslo ønsker å støtte arbeidet vårt. Hvordan vet vi ikke ennå.

Vi ser fram til et spennende samarbeid med alle skolene! Det finnes utallige muligheter for gjensidig støtte og kontakt mellom oss i Norge og våre venner i Nyenga.

Leave a Reply